De personen achter Weij kinderopvang

Sjoerd

Sjoerd werkt vanaf 1996 op WWA "De Boerderij" in Reek en is daar de laatste jaren werkzaam als zorgcoördinator. "De Boerderij" is een residentiële instelling voor (jong) volwassen mensen met een autisme spectrum stoornis.

Nathalie

Nathalie heeft voorheen ook gewerkt op "De Boerderij" en daarna ook enkele jaren bij "De Binckhorst" te Rosmalen. Nu begeleidt zij de laatste jaren gezinnen die een kind hebben met een autisme spectrum stoornis. Deze vorm van individuele begeleiding behoort ook tot de mogelijkheden. Daarnaast verzorgt zij ook de contacten met betrekking tot de weekend en vakantieopvang.

Specialisatie in autisme

Verder hebben we allebei de opleidingen MBO - Sociaal Pedagogisch Werk en HBO - Sociaal Pedagogische Hulpverlening gevolgd en afgerond. Vanuit deze opleidingen verschillende stages gevolgd bij met name scholen voor speciaal onderwijs en residentiële instellingen. In 2002 zijn we samen aan de opleiding "Post-HBO Autisme" begonnen en ook deze hebben we succesvol afgerond.

Marianne Willems

Daar we de weekenden niet altijd alleen kunnen draaien zijn we erg blij met onze vaste collega Marianne Willems. Zij heeft de opleiding Orthopedagogiek gevolgd en deze afgerond in 2006. Naast de weekend en vakantieopvang bij "Weij" werkt ze doordeweeks als orthopedagoog en verricht ze diagnostiek en begeleiding op individueel niveau.

Tijdens de weekendopvang streven we ernaar om met twee vaste begeleiders een weekend te draaien.