Weij biedt weekendopvang.

In verschillende groepen bieden we drie keer per maand weekendopvang. De mogelijkheid bestaat om hier één en/of twee weekenden gebruik van te maken.

Ook voor alleen vakantieopvang zijn kinderen/jongeren van harte welkom. We bieden plaats voor zes kinderen/jongeren per weekend/vakantie.

Weij kinderopvang

Derde weekendgroep

Wel zijn er enkele veranderingen, na lang wikken en wegen hebben we besloten om een derde weekendgroep op te starten. Naar aanleiding van de groepssamenstellingen wilden we graag een groep samenvoegen voor de oudste jongeren. We zijn altijd met de groepen meegegroeid, maar merken dat deze jongeren andere behoeftes/interesses hebben gekregen. Vandaar dat we sinds September 2008 drie weekendgroepen draaien.

Aanpassen aan de situatie

Aangezien we niet altijd naar de leeftijd kijken om te beslissen in welk groepje een kind/jongere past hebben we geen vaste leeftijdcategorie gebonden aan de groepjes. Wij willen dit individueel bekijken aangezien interesses, ontwikkeling en niveau verschillend zijn.