De werkwijze van Weij.

Weij kinderopvang

Het bieden van een veilig, gestructureerd en voorspelbaar leefklimaat. Door een intuïtieve manier van werken en de huiselijke sfeer staan het geven van nabijheid en geborgenheid op de eerste plaats. Wij denken dat de kinderen/jongeren door middel van een veilige basis en dus lage drempel kennis kunnen maken met de onvoorspelbare samenleving.

Visie:

Door kleinschaligheid en vaste begeleiding kan de continuïteit geboden worden die voor deze doelgroep zo belangrijk is. Door één duidelijke gezagslijn wordt het voor de kinderen/jongeren veilig! Belangrijk vinden wij dat de kinderen/jongeren mogen zijn wie ze zijn.

“Het mogen zijn wie je bent, met respect voor ieders probleem” “Je bent autistisch en bijzonder, dit is prima, maar daar hoeft een ander geen last van te hebben”

We hebben geen behandelintentie, maar de kinderen/jongeren worden wel bewust aangesproken op hun gedrag. Wij vinden de contacten met ouders belangrijk in het totale gebeuren. Zij zijn tenslotte de ervaringsdeskundige van hun eigen kind. Samenwerking, openheid en vertrouwen is als basis van essentieel belang.

Doel:

Ons voornaamste doel is om de kinderen/jongeren onder professionele begeleiding een leuk weekend te bieden. Ze laten ervaren dat het leuk kan zijn om "maatjes" te hebben. Ook komt de ondersteuning van het gezin daarbij naar voren. De ouders een kans bieden om een weekend tijd aan zichzelf en eventuele broertjes en/of zusjes te kunnen geven.